Homework Form 4 Done by My Student - Nor Akmal Affandy

Additional Mathematics Answers
Category: 0 comments

Pelaksanaan Kerja Projek Matematik Tambahan 2010

Salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu
Disertakan Tugasan Kerja Projek Matematik Tambahan. Ada empat Tugasan tetapi setiap pelajar hanya memilih satu sahaja. Boleh dilaksanakan secara kumpulan tetapi setiap pelajar mesti menyelesaikan secara bertulis dan menghantar tugasan sendiri .

Tugasan 1 Rubric tugasan 1
Tugasan 2 Rubric Tugasan 2
Tugasan 3 Rubric Tugasan 3
Tugasan 4 Rubric Tugasan 4
Guidelines
Surat JPN

Selamat Bercuti dan Selamat Mengulangkaji
Category: 17 comments