Bangkel 1 Additional Mathematics 2009
Bengkal telah diadakan pada 17 January 2009 . Tajuk yang telah dicakupi ialah linear laws . Module disampaikan dalam masa 3 jam. 30 minit adalah untuk topical test. Semua pelajar telah datang dan telah mengambil bahagian yang aktif. Keseluruhan program ini telah berjaya diadakan . Dari refleksi yang telah dibuat oleh semua pelajar didapati 90% pelajar mendapati program ini adalah baik diadakan dan mengharapkan akan dapat diadakan untuk tajuk yang lain. Daripada ujian topikal yang dijalankan 20.5% mandapat markah penuh. dan hanya 5% mendapat markah dibawah markah min.
Guru yang terlibat ialah En Lee Hong Chin, Pn Normarzitah Idris,Pn Hamidah Hassan dan Pn Saripah Ahmad. Panitia Matematik mengucapkan jutaan terimakasih kepada semua guru yang terlibat. Walaupun bangkel diadakan pada hari cuti cikgu tetap memberi komitmen yang tinggi.

No comments: